[ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ]

 

 

 

 

 

Scholarships worth 90,000 € for Master Degree Programs in Germany. (09/09/2008)

 

Υποτροφίες της DAAD για Έλληνες φοιτητές και ερευνητές το 2009 για το χειμερινό εξάμηνο 2009/10.(17/06/2008)

Δύο υποτροφίες από τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετραιολοειδών Ελλάδος για μεταπτυχιακή εργασία με θέμα "Ενέργεια και Περιβάλλον. (09/05/2008)

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων εσωτερικού σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ". (26/02/2008)

Πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα – Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Πρόγραμμα υποτροφιών από τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετραιολοειδών Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

Πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα – Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

 

 

 

 

ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2003