ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ο όρος Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρεται σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στη χώρα μας μια συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών από πτυχιούχους Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ενώ συγχρόνως, αυξάνεται ο αριθμός εργοδοτικών φορέων που επιθυμούν ή/και απαιτούν την κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως τυπική απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων. Οι τάσεις αυτές κάνουν επιτακτική την ανάγκη πληροφόρησης για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι να μπορούν να επιλέξουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις γνώσεις τους, τα ενδιαφέροντα τους και τις επαγγελματικές τους προσδοκίες.

Στα πλαίσια της προσπάθειας ενημέρωσης των σπουδαστών και αποφοίτων των Τ.Ε.Ι. κατά τα πρώτα, κρίσιμα στάδια της διερεύνησης και επιλογής προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικές εκδηλώσεις στους χώρους του Ιδρύματος. Παράλληλα και σε συνεργασία με φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας συλλέγει έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν καθημερινά.

Οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι. Λαμίας έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό. Πριν όμως γίνει η επιλογή οποιουδήποτε μεταπτυχιακού προγράμματος θα πρέπει  κατ' αρχήν να αφιερώσετε πολύ χρόνο προκειμένου να προχωρήσετε στην κατάλληλη για σας επιλογή.  Από την πρώτη στιγμή που θα ξεκινήσετε την αναζήτηση μεταπτυχιακών σπουδών θα διαπιστώσετε ότι είναι πάρα πολλά τα ιδρύματα που προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές και τεράστια η ποικιλία θεμάτων σε όλες τις επιστήμες. Με αποτέλεσμα η επιλογή να γίνεται μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Σε μια προσπάθεια που κάναμε για να κωδικοποιήσουμε τους παράγοντες που θα βαρύνουν περισσότερο στις αποφάσεις σας και θα βοηθήσουμε τον προβληματισμό σας οφείλονται τα παρακάτω:

  • Τύπος και τόπος των σπουδών: Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Με ποιο στόχο πτυχίου; (Master, PhD κλπ) Πλήρους ή μερικής παρακολούθησης; Με διδασκαλία ή με έρευνα;
  • Επίπεδο ιδρύματος: Ποια είναι η άποψη που επικρατεί για το επίπεδο του ιδρύματος γενικά αλλά και ιδιαίτερα του τμήματος στο οποίο θα ενταχθείτε;
  • Επίβλεψη: Είναι πρωταρχικής σημασίας να υπάρξει καλή συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Θα πρέπει να υπάρχει συχνή επαφή αφού είναι δεδομένο ότι συχνά θα έχετε ανάγκη βοηθείας στα καινούρια πεδία γνώσης.
  • Δυνατότητα απορρόφησης σε εργασία: Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη παράγραφο θα πρέπει να εξετάσετε ποιες προοπτικές δημιουργούνται μετά την ολοκλήρωση και αυτού του επιπέδου σπουδών. Χρήσιμο σε αυτή την αναζήτηση, θα ήταν να εξετάσετε ποια ήταν η εξέλιξη παλαιότερων αποφοίτων που ακολούθησαν τον ίδιο κύκλο σπουδών με αυτόν που εσείς θέλετε να επιλέξετε.
  • Διευκολύνσεις: Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζετε ποιες διευκολύνσεις, από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής, προσφέρει το Ίδρυμα (Εργαστηριακές εγκαταστάσεις, πρόσβαση σε Η/Υ, σύγχρονη και πλήρως ενημερωμένη τουλάχιστον στο αντικείμενό σας βιβλιοθήκη κλπ)
  • Γεωγραφική θέση: Πόσο μακριά από τον τόπο μονίμου κατοικίας σας βρίσκεται το ίδρυμα; Ποιες οι κλιματολογικές συνθήκες; είναι ευχάριστες σε σας; πόσο εύκολα βρίσκει κανείς κατοικία εκεί;
  • Οικονομικά: Ένα από τα πιο βασικά ζητήματα είναι το κόστος των σπουδών τόσο για δίδακτρα όσο και για διαβίωση. Το ίδρυμα παρέχει βοήθεια στο οικονομικό; υπάρχει δυνατότητα παραμονής σε φοιτητική εστία; υπάρχει δυνατότητα μερικής απασχόλησης μέσα στο Ίδρυμα (όπως διδασκαλία σε προπτυχιακούς φοιτητές) ή έξω από αυτό;
  • Γλώσσα: (προκειμένου για σπουδές στο εξωτερικό) Φυσικά ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα πρέπει να έχετε επιλύσει είναι αυτό που αφορά τη γλώσσα στην οποία γίνονται οι μεταπτυχιακές σπουδές. Όπως είναι προφανές, από τη φύση τους οι μεταπτυχιακές σπουδές απαιτούν πολύ καλή γνώση της γλώσσας στην οποία γίνονται. Όσο περισσότερο προετοιμασμένοι είσαστε στη συγκεκριμένη γλώσσα τόσο περισσότερο χρόνο, απογοητεύσεις, κόπο και χρήμα θα γλιτώσετε.
  • Κοινωνική ζωή: Μπορεί να μην είναι βασικό κριτήριο κατά την επιλογή αλλά δεν είναι αμελητέο ο τόπος που θα διαλέξετε να προσφέρει υψηλό πολιτιστικό επίπεδο. Τότε τα οφέλη θα είναι πολλαπλά.

Θα πρέπει να έχετε υπ΄οψιν σας ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να βοηθήσουν στην επαγγελματική σας αποκατάσταση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν και προϋπόθεση (όπως, για παράδειγμα η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στην οποία είναι απαραίτητο το διδακτορικό δίπλωμα ). Οπωσδήποτε όμως δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι επιτυγχάνεται αυτόματα η εξασφάλιση απασχόλησης. Για αυτό κατά την επιλογή του αντικειμένου των μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να λαμβάνουμε υπ'όψιν και την επαγγελματική αξία των σπουδών αυτών. Έτσι είναι βασικό να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο τομέας της αγοράς εργασίας στον οποίο στοχεύουμε και ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης που διαγράφονται για τον τομέα αυτό. Με το κριτήριο αυτό είναι σίγουρο ότι θα διακρίνουμε εύκολα ποιες από τις μεταπτυχιακές σπουδές έχουν ιδιαίτερη σημασία -είναι αποδοτικές- και ποιες όχι.

Το βέβαιο είναι ότι για οποιοδήποτε λόγο και αν αποφασίσετε να κάνετε μεταπτυχιακές σπουδές, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι σπουδές είναι διαφορετικές από τις προπτυχιακές, αφού απαιτούν:

·         Σαφώς περισσότερη ατομική μελέτη και με προσωπική κατά βάση, πρωτοβουλία.

·         Συνεργασία με συγκεκριμένο καθηγητή ως επιβλέποντα

·         Συνεχή κριτική όλων των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο σχετικό αντικείμενο κτλ.

Έτσι αν θεωρήσετε τις μεταπτυχιακές σπουδές μόνο ως μια διέξοδο για να αναβάλετε τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο καθένας που αναζητεί εργασία θα διαπιστώσετε ότι οδηγείστε σε ένα καινούργιο αδιέξοδο. Η παράταση της φοιτητικής ζωής, αν δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών, θα προκαλέσει αναβολή στη λήψη αποφάσεων με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη λύνονται τα προβλήματα, αλλά να αυξάνονται. Τελικά, πρέπει να πεισθείτε ότι αξίζει η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών προτού ξεκινήσετε.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας βρίσκεται δίπλα σας στην προσπάθεια σας για την αναζήτηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Μπορείτε να μας επισκέπτεστε καθημερινά από τις 8:00 π.μ έως και τις 14:00 μ.μ.