[ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ]


 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους.

 

Παρέχει πληροφορίες για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν τόσο σε ελληνικά Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. όσο και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του Eξωτερικού μέσω του αρχείου του καθώς και μέσω των εκδηλώσεων που διοργανώνει σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Ενημερώνει τους φοιτητές  για τις υποτροφίες που προσφέρονται τόσο για μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό διαθέτει ενημερωτικό υλικό για φορείς και κληροδοτήματα που χορηγούν υποτροφίες σε σπουδαστές και ενημερώνει για τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Πληροφορίες Μεταπτυχιακών σπουδών

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών

Νέος οδηγός μεταπτυχιακών προγραμμάτων 2012-2013!

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Πληροφορίες υποτροφιών

Υποτροφίες

 

 
 

 

ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2012