ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                 

ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(με έδρα τη Λαμία, την Άμφισσα και το Καρπενήσι)

 

Επικοινωνία

Γραφείο Διασύνδεσης  ΤΕΙ Λαμίας

Κτίριο Βιβλιοθήκης-1ος όροφος

3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών ΤΚ 35100

Τηλ/Fax: 22310-60196

E-mail: career@teilam.gr

Website: career.teilam.gr

 

 

Το έργο «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας» υλοποιείται  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Το Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας αποτελεί μέρος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Ιδρύματος.