ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 135, 5 Ιουνίου 2013) και το Προεδρικό Διάταγμα που προνοεί τη συγχώνευση του ΤΕΙ Λαμίας και του ΤΕΙ Χαλκίδας σε ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία το Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με έδρα τη Λαμία εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη μορφή του μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται. Το διατηρούμενο μέχρι 31−10−2018 Τμήμα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τμήμα της συγχώνευσης, το οποίο λειτουργεί από 01−09−2013. Μετά την κατάργηση του Τμήματος, οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδικαίως με πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι. στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.

 

 

Για να κατεβάστε τον οδηγό σποδών του τμήματος κάντε κλικ εδώ.