[ Οδηγοί σπουδών TEI Λαμίας]


 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γκανέτσος Θεόδωρος

Καθηγητής

 

 

 

Eπιμέλεια

Βελαώρα Χρύσα

Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης

ΤΕΙ Λαμίας


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγοί σπουδών ΤΕΙ Λαμίας

 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ)


Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών αποτελείται από τρία τμήματα.

Ηλεκτρολογίας                                                                 

Οδηγός σπουδών 2012.pdf


Ηλεκτρονικής                                                                   

Οδηγός σπουδών 2011.pdf


Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών                         

Οδηγός σπουδών 2010.pdf


 

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας


Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας αποτελείται από δύο τμήματα.

Νοσηλευτικής                                                                   

Οδηγός σπουδών 2012.pdf

 

Φυσικοθεραπείας                                                               

Οδηγός σπουδών 2003.pdf

Διόρθωση1 - Συνολικό αναλυτικό περίγραμμα νέου προγράμματος σπουδών 2010.pdf

Διόρθωση2 - Αντιστοιχία Νέου Προγράμματος Σπουδών με Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών 2010.pdf


 

Παράρτημα Καρπενησίου


Το Παράρτημα Καρπενησίου αποτελείται από ένα τμήμα.

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος                  

Οδηγός σπουδών 2012.pdf


 

Παράρτημα Αμφισσας


Το Παράρτημα Αμφισσας αποτελείται από ένα τμήμα.

Εμπορίας και Διαφήμισης
                                                      

Οδηγός σπουδών 2008.pdf

Διόρθωση pdf

 

 

Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας

3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας - Αθηνών

Κτίριο Βιβλιοθήκης (1ος όροφος)

Τηλ/Fax: 22310-60196

Site: www.teilam.gr

http://www.facebook.com/careerteilamias

 
  

 

 
ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2012