[ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ] 

 

 

 

 • Επισκεφτείτε το Γραφείο Διασύνδεσης για να παραλάβετε τους Oδηγούς Επαγγελμάτων Ειδικοτήτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας οι οποίοι αποτελούν ένα ενημερωμένο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης των πτυχιούχων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε σημαντικά θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

  • Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών
  • Ηλεκτρονικής
  • Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Φυσικοθεραπείας
   
 

ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2012