[Επιχειρήσεις-Σπουδαστές-Απόφοιτοι]

 

 

 

Πληροφορίες για τις επιχειρήσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης
του Τ.Ε.Ι Λαμίας αποσκοπεί στην καθιέρωση διαρκούς επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς με σκοπό την ενημέρωσή τους :

  • για τις ειδικότητες και τα γενικότερα προσόντα των αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για θέσεις εργασίας.
  • για τις ειδικότητες και τα γενικότερα προσόντα των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας  για θέσεις πρακτικής άσκησης.

Αν επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

  • Aποστείλτε μας τα παραπάνω έντυπα με fax στον αριθμό 2231060196 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση career@teilam.gr

 

Πληροφορίες για σπουδαστές και αποφοίτους

Το
Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας αποσκοπεί στην καθιέρωση διαρκούς επικοινωνίας με τους σπουδαστές και τους απόφοιτους με σκοπό την υποστήριξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας με την προώθησή τους στην αγορά εργασίας και :

  • την ενημέρωση των αποφοίτων του Τ.Ε.Ι Λαμίας για διαθέσιμες θέσεις εργασίας.
  • την ενημέρωση των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι Λαμίας για διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης.

Αν επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Aποστείλτε μας τα παραπάνω έντυπα με fax στον αριθμό 2231060196 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση career@teilam.gr

 

 

 

ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2012