[ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ]

 

 

 

 

 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας είναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα Φυσικοθεραπείας που λειτουργούν και εντάσσονται στα πλαίσια του θεσμού των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. Ιδρύθηκε το 1994 με το υπ΄ αριθμ. 210 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 132/22-08-94, τ. Α΄). Τα τέσσερα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λαμίας και Πατρών παρέχουν την Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον Τομέα της Φυσικοθεραπεία. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας αποτελείται από 13 μόνιμους καθηγητές, μεγάλο αριθμό συνεργατών καθηγητών και 5 μέλη ειδικό τεχνικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος της Φυσικοθεραπείας σχεδιάστηκε προκειμένου να διδάξει στους σπουδαστές τις βασικές αρχές της Ανατομίας, Φυσιολογίας, Νευρολογίας, Κινησιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παθολογίας, κ.τ.λ., σε αυτό συμπεριλαμβάνονται επίσης η μελέτη ορθοπεδικών και νευρολογικών καταστάσεων, θεραπευτικές ασκήσεις, μετρήσεις και αξιολόγηση αναπηριών και κλινική άσκηση. Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται σε ιδρύματα της περιοχής. (Νοσοκομείο, ΚΑΠΗ, Γηροκομείο, ειδικά σχολεία).

 

 

 

 

ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2012