Εργασία ή Ημερομηνία
Επωνυμία Αριθμός
Αντικείμενο απασχόλησης Περιοχή εργασίας Απασχόληση σε Περισσότερες

πρακτική αγγελίας
θέσεων
πληροφορίες

5/9/2012
EUROPEAN DYNAMICS
1
SOFTWARE DEVELOPER (
Athens, Greece
Τhe successful
Πληροφορίες

Oracle SOA)
candidate will be

integrated into the

Development team

of the company that

will closely

cooperate with a

major client’s IT

team on

site

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 Σελίδα 172 από 172
First Previous Next Last