[ Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών]

 

 

 

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος με τη συνεργασία τεσσάρων ιδρυμάτων με τίτλο "Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πολιτική και Διαχείριση ".(03/11/08)

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο "Διοίκηση Υπηρεσιών".(20/10/08)

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο "Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα".(20/10/08)

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο "Διοίκηση της Υγείας ".(21/05/08)

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του τουρισμού".(16/05/08)

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο "Χρηματοοικονομικά και Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα".(14/05/08)

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.(09/05/08)

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.(09/05/08)

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο Πληροφοριακά Συστήματα.(09/05/08)

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Πληροφορική.(09/05/08)

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων.(09/05/08)

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με τίτλο "Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία".(09/05/08)

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού προγράμματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πληροφορική.(04/04/08)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τ.Ε.Ι Καβάλας σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του Greenwich της Μ.Βρετανίας με τίτλο "Χρηματοοικονομικά & Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα-Αφίσα (04/04/08)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Τ.Ε.Ι Κρήτης με ειδίκευση στην Οικονομική των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική. (18/03/08)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Ιστορική Δημογραφία. (14/03/08

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. (11/03/08)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.  (20/02/08)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού.  (20/02/08)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία.  (09/10/07)

Προκηρύξεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.  (09/10/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό.  (07/09/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες.  (05/09/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο Άσκηση και Ποιότητα Ζωής.  (05/09/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στους τομείς ειδίκευσης Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής, Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας & Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών.  (31/07/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  (20/07/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις Νομικές Επιστήμες.  (20/07/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο Σπουδές στον Παρευξείνιο χώρο.  (20/07/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Βαλκανιολογία. (20/07/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Σχολική Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες, στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες και στις Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες.  (20/07/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Σχολική Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες και στις Πολιτισμικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες.  (06/07/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αειφορική Διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.  (06/07/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων.  (26/06/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στους κλάδους Μαθηματικών-Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας-Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής-Υπολογιστικών Μαθηματικών  και Πληροφορικής και Μαθηματικών για την Εκπαίδευση. (26/06/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (26/06/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης. (26/06/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας. (15/06/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις Επιστήμες Οικονομίας, Επιχειρήσεων και Διοίκησης. (13/06/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. (04/06/07

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Πολιτισμική Πληροφορική. (04/06/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική. (04/06/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία. (04/06/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Γεωγραφία και Περιβάλλον. (04/06/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). (04/06/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. (04/06/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του ΤΕΙ Λάρισας στην Επιστήμη της Διοίκησης, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Επιστήμη της Πληροφορικής, το Διεθνές Επιχειρείν και τα Χρηματοιοικονομικά. (30/05/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του χώρου. (30/05/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Τ.Ε.Ι Αθήνας στην πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. (22/05/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη χειρουργική ήπατος-χοληφόρων-παγκρέατος. (22/05/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις Επιστήμες της Αγωγής. (15/05/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου στην Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή. (03/05/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. (30/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Περαιά στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. (26/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Περαιά στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική. (26/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Περαιά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive ΜΒΑ. (26/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Περαιά ΜΒΑ & ΜΒΑ Tourism Management. (26/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Περαιά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα. (26/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Περαιά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (26/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική. (26/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. (23/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Επιστήμη των Υπολογιστών. (19/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Πληροφορικά Συστήματα. (19/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής. (17/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Πληροφορική και Διοίκηση. (17/04/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κοινωνικο-πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών. (21/03/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (19/03/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του ΤΕΙ Κρήτης στην Οικονομική των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική. (20/02/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. (08/02/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (05/02/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις Επιστήμες Εκπαίδευσης. (05/02/07)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος του ΤΕΙ Λάρισας στο Διεθνές Επιχειρείν, στα Χρηματοοικονομικά και στην Επιστήμη της Πληροφορικής. (05/02/07)

 

 

 

ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2003