[ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ]


 

 

Ξεκινά το πρώτο online Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.), με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ

 

 

Το πρώτο online Μεταπτυχιακό ΜΒΑ αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ,  ξεκινά το Νοέμβριο στην ελληνική γλώσσα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με τη μέθοδο της διδασκαλίας και μάθησης εξ αποστάσεως και δίνει την ευκαιρία υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης, χωρίς να απαιτείται η συστηματική φυσική παρουσία των φοιτητών στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας και χωρίς να τροποποιεί τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία η οποία θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν και να διακριθούν σαν διευθυντικά στελέχη, στο ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον που ζούμε.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα με αποφασιστικότητα που έχουν σαν στόχο να γίνουν κατηρτισμένοι ηγέτες με ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων καθώς επίσης και στην αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών, ανθρωπίνων και τεχνολογικών πόρων.

Οι εγγραφές για το online Μεταπτυχιακό ΜΒΑ ηλεκτρονικά και όσοι  ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ειδική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή να απευθυνθούν στα τηλέφωνα του Γραφείου Ελλάδος  801 1000 709. 

Πλεονεκτήματα αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ

Πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων που αποκτούν οι σπουδαστές ανά θεματική ενότητα σε περιζήτητες κατευθύνσεις της επιστήμης της Διοίκησης, έχουν και το συγκριτικό πλεονέκτημα της ένταξής τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ή της αναβάθμισης της θέσης τους εφόσον είναι ήδη ενταγμένοι σ’ αυτό.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011:

δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

δικαιούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμπληρώνει φέτος 32 χρόνια λειτουργίας, είναι πρώτο στις προτιμήσεις και αποτελεί την κορυφαία εκπαιδευτική επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη που επιλέγουν την Κύπρο για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Είναι αναγνωρισμένο τόσο από τα Υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδος, όσο και από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά ΑΕΙ, προσφέρει δε περισσότερα από 40 πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα προπτυχιακού (Bachelor), μεταπτυχιακού (Μaster) και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Ως ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέρει αναγνωρισμένες σπουδές υψηλού επιπέδου σε ειδικότητες μεγάλης ζήτησης όπως Ιατρικής, Αρχιτεκτονικής, Νομικής, Φαρμακευτικής, Οικονομίας, Ψυχολογίας, Μηχανικής Ηλεκτρολογίας, Μηχανικής Η/Υ, Φυσικοθεραπείας, Παιδαγωγικής, Φυσικής Αγωγής, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μουσικής, Χορού κλπ. Συνδυάζει την υποδειγματική οργάνωση και συνέπεια με την υψηλή ποιότητα σπουδών, προωθεί την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης, αλλά και την διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει συνάψει 145 συμφωνίες στο πρόγραμμα κινητικότητας Εράσμους με 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Ελλάδος

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46
P.O. Box 24005
1706 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή εξυπηρέτησης 8011000709

Ιστοσελίδα: www.unic-greece.gr

        

  

 
ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2012