[ Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών]

 

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Φροντίδα στον Σακχαρώδη Διαβήτη" από το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.(27-09-2013)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Αντιμετώπιση του Πόνου" από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.(18-07-2013)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική" από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.(18-07-2013)

 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR INTAKE POSTGRADUATE STUDENTS AT THE POSTGRADUATE STUDIES PROGRAM “MBA IN HOSPITALITY AND TOURISM”.For the academic year 2013-2014. (10-07-2013)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης  του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚεΠΕΚ), διοργανώνει το 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. (10-07-2013)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "ΜΑ in Education" της ΑΣΠΑΙΤΕ.(15-06-2013)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Σχεδιασμός, Διοίκηση και πολιτική του τουρισμού" από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.(13-06-2013)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Διοίκηση της Υγείας" από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.(10-06-2013)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική» από το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Κρήτης.(03-06-2013)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» από το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.(03-06-2013)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά συστήματα» από το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας.(03-06-2013)

 

Ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διατήρηση της Βιοποικιλότητας /BIODIV (Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Universite Montpellier II)(03-06-2013)

 

Ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές - Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Universite du Maine)(03-06-2013)

 

Ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -Universite de Toulouse I)(03-06-2013)

 

Ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Eξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο (ΕΚΠΑ -Universite Bordeaux IV)(03-06-2013)

 

Ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών (ΕΚΠΑ- Universite dAngers) (03-06-2013) 

 

Ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Πληθυσμός Ανάπτυξη, Στρατηγικές προοπτικές /PoDePro (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Universite Bordeaux IV)(03-06-2013)

 

Ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου /DYNTAR (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Universite Blaise Pascal)(03-06-2013)

 

Ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων /Hydrohasards (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Universite de Grenoble)(03-06-2013)

 

Ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Universite Paris 8)(03-06-2013)

 

Ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορική (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Universite Joseph Fourier-Grenoble I & Universite Paris-Sud)(03-06-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση των Υδάτινων πόρων στη Μεσόγειο» από το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Καβάλας.(29-05-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Msc in Oil and Gas Technology» από το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου του ΤΕΙ Καβάλας.(29-05-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» από το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.(29-05-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» από το Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.(29-05-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Οπτική και Όραση» από το Τμήμα Ιατρικής, Μαθηματικών, Φυσικής και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.(21-05-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.(21-05-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.(21-05-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Informatics and Multimedia» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης.(21-05-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές» από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.(21-05-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του πανεπιστημίου Πελοποννήσου.(21-05-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.(09-05-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διεθνής Διοικητική των επιχειρήσεων» από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά.(30-04-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με δύο κατευθύνσεις: "Ηλιακά, Θερμικά Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήματα & Έξυπνα Ενεργειακά Κτίρια και Ηλιακά Παθητικά Κτίρια" από το ΤΕΙ Πάτρας.(23-04-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Διαιτιλογία-Διατροφή» από το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών.(19-04-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Βιώσιμη Ανάπτυξη» από το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών.(19-04-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Πληροφορική και Τηλεματική» από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών.(19-04-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «MBA-Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων(εξ αποστάσεως_on-line» από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ΤΕΙ Κρήτης.(17-04-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.(17-04-2013)

Προσφορά πρόσθετου αριθμού παρεχομένων θέσεων σε τρία προπτυχιακά και εννέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.(08-04-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική» από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.(08-04-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επιστήμες της αγωγής-εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών" από το παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.(08-04-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.(26-03-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.(20-03-2013)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» ΜΒΑ (Μaster in Business Administration) από το Πανεπιστήμιο του Kentucky σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Πειραιά.(18-03-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραία με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – (Master in Public Economics and Policy)».(04-02-2013)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελληνική MBA-Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Εξ αποστάσεως-on line) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.(20-01-2013)

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο "Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία" του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.(20-12-2012)

Ανακοίνωση των εγγραφών του μεταπτυχιακού MSc in Energy.(06-12-2012)

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο "MSc Innovation in Technology & Entrepreneurship" του τμήματος ηλεκτρολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας.(22-11-2012)

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» του τμήματος νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.(21-11-2012)

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο "Διεθνής Διοικητική των επιχειρήσεων" από το τμήμα του τμήματος Διοίκηση επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά.(19-11-2012)

Ξεκινά το πρώτο online Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.), με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.(29-10-2012)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με θέμα «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»από το Τμήμα Ιστορίας - Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.(25-10-2012)

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο "Οργάνωση και Διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων" από το τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.(26-09-2012)

 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο "Κοινωνική πολιτική και κοινωνική εργασία" από το τμήμα κοινωνικής διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.(26-09-2012)

 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο "Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων" από το τμήμα Χημείας, Φαρμακευτικής και ιατρικής του πανεπιστημίου Πατρών.(12-09-2012)

 

Πρόταση για master σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία m+p management GmbH.(10-09-2012)

 

8ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων  «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οικονομία, Διακυβέρνηση και Φυσικοί Πόροι μετά τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών Ρίο +20».(28-08-2012)

 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο "Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα" από το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.(06-08-2012)

 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» από το  Τμήμα Φυσικής  σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας και  Μηχ/κών Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών. (27-07-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ειδίκευσης «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  & Ανάπτυξης και του συνεργαζόμενου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13-07-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ειδίκευσης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13-07-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ειδίκευσης «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ» από το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13-07-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκτροφή Υδροβίων Οργανισμών» από το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13-07-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία» από το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13-07-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Βιοτεχνολογία & εφαρμογές στη Γεωπονία" από το Τμήμα Γεωπονική Βιοτεχνολογία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13-07-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδικεύσεις 1. Εδαφολογία - Διαχείριση Εδαφικών Πόρων, 2. Διαχείριση Περιβάλλοντος, 3. Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς Πόρους, 4. Τεχνική των Αρδεύσεων, 5. Ενεργειακά Συστήματα - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13-07-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13-07-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (13-07-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-M.B.A. Αίτηση (9-07-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.(9-07-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Διοικητική επιστήμη και Πληροφορικά συστήματα από το Τμήμα Διαχείρισης πληροφοριών στην Καβάλα.(9-07-2012)

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών από το ΤΕΙ Λάρισας.(9-07-2012)

 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διεθνής διοικητική των επιχειρήσεων» με εξειδικεύσεις σε Διεθνές marketing και Διεθνή διαχείριση ανθρωπίνων πόρων από το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά.(13-06-2012)

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Διοίκηση επιχειρήσεων - master in business administration - ΜΒΑ” με κατευθύνσεις: (α) στη Στρατηγική Διοίκηση (β) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και (γ) στο Marketing από τo Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ.(13-06-2012)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο "Διαχείριση των Υδάτινων πόρων στη Μεσόγειο" από το ΤΕΙ Καβάλας.(11-06-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Λογιστική Ελεγκτική» από το ΤΕΙ Κρήτης.(08-06-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Σύγχρονες μέθοδοι σχεδιασμού και ανάλυσης στη Βιομηχανία» από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.(08-06-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Περιβαλλοντική Μηχανική Επιστήμη» από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.(08-06-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και  Διαχείριση του χώρου» από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.(08-06-2012)

 

Παράσταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Διοίκηση της Υγείας» (Master of Science in Health Management) από το Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Πειραιά.(08-06-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική» από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.(08-06-2012)

 

MSc in Oil and Gas Technology από Το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας. (23-05-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Διοίκηση της Υγείας» (Master of Science in Health Management) από το Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Πειραιά.(18-05-2012)

 

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής" από το Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας.(18-05-2012)

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οπτική και Όραση» του Πανεπιστημίου Κρήτης. (07-05-2012)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 για το Π.Μ.Σ. "Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία" του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (07-05-2012)

 

Προκήρυξη ελληνογαλλικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Πληροφορική".(07-05-2012)

 

Προκήρυξη ελληνογαλλικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές προοπτικές".(20-04-2012)

 

Ενημέρωση κοινών ελληνογαλλικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 2012-2013.(20-04-2012)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας” του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.(09-04-2012)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 για το Π.Μ.Σ. "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (30-03-2012)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 στο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους». (30-03-2012)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (23-03-2012)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή».(06/03/2012)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ (MSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.(06/03/2012)

International Master´s Programme In Nanobiophysic (31/01/2012)

International Master´s Programme In Molecular Bioengineering (31/01/2012)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "Διοίκηση Επιχειρήσεων" στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.(18/01/2012)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή" στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.(18/01/2012)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Master in Information Systems "M.I.S.")" στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.(18/01/2012)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "Wireless Networks and Electronics,Linkoping University,Sweden.

 

                    

 

 

Παλαιότερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2003