[ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ]

 

 

Επισκεφτείτε το χώρο του αναγνωστηρίου στο Γραφείο Διασύνδεσης που διαθέτει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για να ενημερωθείτε για προπτυχιακές σπουδές, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, μελέτες απορρόφησης αποφοίτων, οδηγούς επαγγελμάτων, ενημερωτικά φυλλάδια κτλ.

 

 Προπτυχιακές σπουδές

 

 • Οδηγός σπουδών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. (2013-2014)

 • Οδηγός σπουδών ΤΕΙ Λαμίας. (2012-2013)

 • ΤΕΙ Καβάλας (Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής, Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής τοπίου, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού περιβάλλοντος)

 

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και

υποτροφίες στην Ελλάδα

 

 • Οδηγός Μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας.(2012-2013)

 • Οδηγός Μεταπτυχιακών σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας.(2012-2013)

 • Οδηγός Μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιταλία του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας.(2012-2013)

 • Οδηγός Μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας.(2012-2013)

 • Οδηγός Μεταπτυχιακών σπουδών στην Ολλανδία του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας.(2012-2013)

 • Οδηγός Μεταπτυχιακών σπουδών στη Γαλλία του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας.(2012-2013)

 • Οδηγός Μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας.(2012-2013)

 • Μεταπτυχιακά προγράμματα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (School of Economics and Business Administration, School of Humanities, School of Science and Technology)

 • Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας (Master στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων, Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Ψυχική υγεία, Master in Business Administration, Master in Management, Master in network computing, Παραγωγή Ζωικών και Φυτικών Προϊόντων Ποιότητας σε Μεσογειακό Περιβάλλον, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας)

 

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και

υποτροφίες στο Εξωτερικό

 

Γερμανία

 • Germany-a Great Place for Knowledge-humanities.

 • Germany-a Great Place for Knowledge-engineering.

 • Germany-a Great Place for Knowledge-medecine.

 • Germany-a Great Place for Knowledge-business,economics and social sciences.

 • The German Research Landscape.

 • FAQ'S-Doing a doctorate in Germany.

 • Language and Short courses in Germany 2013.

 • Daad International Master Programmes in Germany 2013.

 • Daad International Bachelor, Master and Doctoral Programmes in Germany 2012.

 • Language and Specialist courses in Germany 2012.

 • International Master Programmes in Germany 2012.

 • DAAD- Ενημέρωση για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία.

 • Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη ζωή και τις σπουδές στη Γερμανία.

 • Study and Research in Germany – Annotated Weblinks.

 • Studing in Germany. A practical Guide for International Students (3rd edition).

 • Discover Your Germany Map for students.

 • German funding programmes for scientists and researchers.

 • Earning a doctorate in Germany.

 • DAAD – Scholarships for foreign academics and students.

 • The German university System at a glance.

 • TESTDAF

Γαλλία

 • Πολιτιστική ατζέντα 2012 – Γαλλικό Ινστιτούτο

 • Επιλέγω τη Γαλλία – Campus France

 • Σπουδές στη Γαλλία – Οδηγός Σπουδών Campus France.

 • Je vais en FRANCE - Centre National des Oeuvres Universitaires et Scholaires 2009

Μ. Βρετανία

 

 • University of Bedfordshire, postgraduate prospectus 2012

 • Goldsmiths, University of London, Postgraduate Prospectus 2012

 • King’s College London, University of London, Postgraduate Prospectus 2012

 • King’s College London, University of London, summer school 2012

 • Granfield University, study at the UK’s wholly postgraduate university.

 • University of Bedfordshire - Undergraduate courses 2009

 • University of Plymouth - Postgraduate Prospectus 2008

 • University of East London - Postgraduate 2008/2009

 • University of Warwick - Postgraduate Prospectus 2008

 • University of Surrey - Postgraduate Research 2008

 • London Metropolitan University - Postgraduate Prospectus 2008/2009

 • Leeds Metropolitan university - Architecture, Construction & Planning 2008/2009

 • University of Greenwich - Postgraduate Prospectus 2008

 • University of Greenwich - Postgraduate Prospectus Programmes in computer science, information systems and multimedia

 • University of Bradford - Postgraduate Prospectus 2008

 • Liverpool JMU - Postgraduate guide 2007

 • University of Essex - Postgraduate Prospectus 2008

 • University of Leicester - Postgraduate Prospectus 2008/2009

 • University of Huddersfield - Postgraduate Prospectus 2008/2009

 • Heriot Watt University - Postgraduate Prospectus 2008/2009

 • University of Westminster - Postgraduate courses 2008/2009

 • University of Paisley - Postgraduate courses 2008/2009

Εργασία

 • Οδηγός "Εργασία στη Ευρώπη" (2013)

 

Μελέτες απορρόφησης αποφοίτων

 • Μελέτη παρακολούθησης αποφοίτων ΤΕΙ. (2009)

 • Μελέτη Παρακολούθησης των Αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. (2008)

 

Οδηγοί επαγγελμάτων

 

 • Οδηγός Επαγγέλματος Εμπορίας & Διαφήμισης του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας.(2012)

 • Οδηγός Επαγγέλματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας. (2008)

 • Οδηγός Επαγγέλματος Ηλεκτρονικής του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας.(2008)

 • Οδηγός Επαγγέλματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας.(2008)

 • Οδηγός Επαγγέλματος Φυσικοθεραπείας του Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας.(2008)

 

Ενημερωτικά φυλλάδια

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας.

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.

 

ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2012